Farní kalendář 2024

Datum  Místo / událost
19. května Pouť ke sv. Janu Nepomuckému
26. května, 15:00 Česká Mez, pouť - Nejsvětější Trojice
2. června, 10:00 Herálec, pouť - sv. Kateřina
16. června Stržanov, pouť - sv. Antonín
  Křižánky
15. srpna, 18:00 Žďár n. S. II., bazilika: Nanebevzetí Panny Marie
18. srpna, 9:00 Žďár n. S. II., bazilika: Nanebevzetí Panny Marie
1. září, 9:00 Polnička, pouť - sv. andělé strážní
28. září, 10:00 Žďár n. S. II., Zelená hora - krojovaná pouť
29. září, 14:00 Světnov, pouť - sv. Václav