Farní kalendář 2024

Datum  Místo / událost
16. května, 17:00 Zelená hora, svátek sv. Jana Nepomuckého
17. května, 19:00 Zelená hora, Večer chval - El_worship
19. května Zelená hora, pouť - sv. Jan Nepomucký
26. května, 9:00 Bazilika, 1. svaté přijímání dětí
26. května, 15:00 Česká Mez, pouť - Nejsvětější Trojice
2. června, 11:00 Herálec, pouť - sv. Kateřina
16. června, 15:00 Stržanov, pouť - sv. Antonín
28. července, 15:00 Cikháj, pouť - sv. Anna
 4. srpna, 11:00 Křižánky, pouť - Panna Maria Pomocnice
15. srpna, 18:00 Bazilika, pouť - Nanebevzetí Panny Marie
18. srpna, 9:00 Bazilika: pouť - Nanebevzetí Panny Marie
1. září, 9:00 Polnička, pouť - sv. andělé strážní
14. září Bazilika, adorační den
15. září, 11:00 Herálec, farní den
20. září Herálec, adorační den
28. září, 10:00 Zelená hora, krojová pouť - sv. Václav
29. září, 14:00 Světnov, pouť - sv. Václav
20. října, 11:00 Křižánky, posvícení
6. prosince, 17:15 Bazilika, pouť - sv. Mikuláš