Ministranti

Ministrantské schůzky:         

Během školního roku – dle aktuální situace, po nedělní mši svaté (obvykle jednou za čtrnáct dní, cca 45 min).

 

Zájemci o ministrování:

V neděli po mši svaté v sacristii.

 

Kontakt na vedoucího ministrantů v kontaktech