Příprava snoubenců

Vstup do manželství je jedním nejdůležitějších kroků, který svědčí o ochotě darovat se s důvěrou tomu druhému. Sdílet bez podmínek svůj život s druhým člověkem je spojeno se zralým rozhodnutím.

Církev si tohoto rozhodnutí váží a těší se z něj. Nabízí snoubencům pomoc formou modlitby, ale i formou přípravy v období před uzavřením sňatku. Příprava snoubenců není žádným studiem ani vzdělávacím seminářem, je založena převážně na zážitkových aktivitách. Budete mít příležitost slyšet názory a zkušenosti těch, kteří jsou v podobné životní situaci. Nahlédnete nejen do tajemství vztahu, partnerské komunikace, psychologie muže a ženy, sexuality, bioetiky a řešení konfliktů, ale získáte i praktické dovednosti pro společný život.


Komu je příprava určena?

 • Snoubencům, kteří chtějí uzavřít církevní nebo civilní sňatek a chtějí na svém vztahu pracovat bez ohledu na to, zda jsou věřící nebo ne.

 • Pro snoubence, kteří chtějí uzavřít manželství ve farnostech Žďár nad Sázavou I a II je tento kurz povinnou součástí přípravy. 

 • Na závěr kurzu snoubenci obdrží osvědčení, které bude dokladem o absolvování jak pro ně, tak pro faráře farnosti, kde se svatební obřad bude konat. 

   

Snoubenci si mohou zvolit formu kurzu ve dvou variantách:


1/ První varianta: setkání pod vedením jednoho manželského páru

Lektoři: Petra a Martin Sobotkovi 

Kontakt: e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 732 852 575
Kurz probíhá na faře ve Žďáře nad Sázavou I. Kapacita je maximálně pět párů v kurzu.

TERMÍNY ZAČÁTKU KURZU 
Jarní kurz začíná v pátek 15. 3. 2024 (17.00 – 20.30 hod)

Lektoři: Kateřina a Stanislav Šalandovi

Kontakt: e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. 733 740615
Kurz probíhá v domácím prostředí lektorů, uplatňován je individuální přístup - maximálně dva páry v kurzu.

TERMÍNY ZAČÁTKU KURZU 
Po domluvě s lektorským párem

2/ Druhá varianta: setkání pod vedením manželských párů, které se budou střídat v jednotlivých tématech

Lektoři: Marie a Prokop Horákovi, Jana a Pavel Roseckých, Aneta a Stanislav Šmerdovi, Květa a Pavel Pejchalovi

Kontakt: e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 602 746 697 
Kurz probíhá na faře ve Žďáře nad Sázavou II.

TERMÍNY ZAČÁTKU KURZU
Jarní kurz začíná v neděli 7. 4. 2024 (15.00 –18.00 hod.)      
Podzimní kurz začíná v neděli 6. 10. 2024 (15.00 – 18.00 hod.)      

Jednotlivá setkání se konají po domluvě s lektorským párem. Je však třeba, aby:

 • se snoubenci domluvili s konkrétním farářem, kde chtějí uzavřít sňatek (jen v případě jedná-li se o církevní sňatek).

 • Následně je třeba se přihlásit lektorskému páru a domluvit se na účasti v konkrétním kurzu, a to s dostatečným předstihem. Délka celého kurzu je cca tři měsíce, proto je třeba počítat s rezervou.

 • Počet snoubeneckých párů v jednom kurzu se liší dle specifik lektorů, maximálně však pět párů. Pokud bude naplněna kapacita, je třeba si zvolit jiný kurz.

 • Na prvním setkání se lektoři domluví společně se snoubenci na organizaci kurzu a stanoví termíny vhodné pro všechny zúčastněné.

 • V případě komplikací s přípravou, např. krátká doba na přípravu atd., kontaktujte koordinátorku kurzu (přípravu lze v těchto případech dokončit i po svatbě).

 • V případě nedokončení kurzu, bude tato skutečnost zaznamenána a předána faráři místa sňatku a založena do snubní dokumentace.

 • Poplatek spojený s režií kurzu činí 2 000 Kč. Účastníci provedou úhradu bezhotovostně před zahájením kurzu na účet 1623676319/0800; variabilní symbol 101 nebo v hotovosti při prvním setkání s lektory.

 • Pokud snoubenci absolvují kurz pod Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně či kdekoli jinde nebo v jiném děkanství, doloží doklad o absolvování kurzu faráři.
   

V případě dalších dotazů nebo podnětů k vedení kurzu se vždy obracejte na koordinátorku kurzu: 

Mgr. Lenka Šustrová, tel. 737 972 108, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.