Církevní svatba

Chtít uzavřít sňatek "před církví a před Bohem" je krásná věc a je dobré po ní toužit. Protože se však jedná o křesťanskou svátost a zároveň o úkon, který má právní dopady a je vázán právními přepisy, je k tomu nutné splnit několik podmínek a vyřídit několik formálních náležitostí.

  • Pro svatbu v kostele je nezbytné, aby byl alespoň jeden ze snoubenců pokřtěn v římskokatolické církvi.
  • Zároveň je nutné, aby se jednalo o první sňatek, tj. aby ani jeden z partnerů nebyl rozvedený (v některých případech je sňatek také možný, je ale nutné věc přezkoumat).
  • Svatbu je nejpraktičtější mít v kostele v místě bydliště jednoho ze snoubenců (pokud je pokřtěný pouze jeden, pak v místě bydliště pokřtěného). Pokud snoubenci plánují svatbu v jiném kostele, budou potřebovat tzv. propuštění z farnosti. Jedná se o jakési dovolení faráře z místa bydliště, že svatba může být jinde (je tedy nutné kontaktovat faráře z místa bydliště pokřtěného snoubence).
  • Je nejpraktičtější, aby snoubence oddal farář z kostela, kde se bude svatba konat. Pokud má svatbu vést jiný kněz, bude potřebovat od faráře z daného kostela svolení.
  • Pokud je jeden ze snoubenců pokřtěný mimo katolickou církev, nebo není pokřtěný vůbec, bude potřeba zažádat o tzv. dispens (o dovolení uzavřít manželství s nekatolikem) na biskupství.
  • Farář místa, v němž se má svatba konat, bude potřebovat výpis z křestní matriky pokřtěného snoubence. Tento výpis nesmí být starší než tři měsíce před plánovaným datem svatby. Bude tedy nutné kontaktovat faráře z kostelů, v nichž byli snoubenci pokřtěni.
  • Je nutné navštívit s rodnými listy matriku na Městském úřadě, kde vystaví protokol a osvědčení o splnění požadavků pro uzavření manželství církevní formou.
  • Před samotným sňatkem je zvykem absolvovat tzv. přípravu na manželství buď ve farnosti v místě bydliště, nebo s oddávajícím knězem či jáhnem, nebo přípravu, kterou nabízejí různá centra pro rodinu.
  • Základním předpokladem je tedy se včas (obvykle rok dopředu) domluvit s knězem ohledně termínu a místa svatby, toho jak bude příprava probíhat, aby bylo možné vše naplánovat a připravit.