Svatojánské bratrstvo

Svatojánské bratrstvo je společenství mužů, které se schází pravidelně každou poslední středu v měsíci po mši svaté.

Níže jsou zveřejněny pozvánky na dvě nejbližší akce Svatojánského bratrstva.