Biřmování

  • Toužit po biřmování je krásná věc. Každý křesťan by měl být plně uveden do křesťanského života přijetím nejen křtu, ale i biřmování a eucharistie.
  • Biřmován může být jen ten, kdo byl pokřtěn, ale ještě biřmován nebyl.
  • Pokud byl člověk pokřtěn jako nemluvně, může přijmout biřmování od 14 let, horní věková hranice neexistuje. Pokud byl člověk pokřtěn jako nemluvně a neabsolvoval ještě první zpověď a první svaté přijímání, vykoná první zpověď před biřmováním a při mši svaté při biřmování také poprvé přistoupí ke stolu Páně.
  • Na přijetí každé svátosti je třeba se připravit. Příprava ve farnosti neprobíhá každý rok, ale s odstupem několika let. Začátek přípravy je včas ohlášen.
  • Biřmovanec má mít svého kmotra, který jej vede k přijetí svátosti a potom pomáhá věrně plnit křestní sliby. Kmotrem může být pouze ten, kdo sám přijal křest, biřmování a eucharistii v katolické církvi, má alespoň 16 let a je dostatečně zralý.
  • Biřmovanec si také vybírá biřmovacího patrona, jehož jménem bude označen. Vybírá si světce, který je mu vzorem lásky, pomocníkem na cestě k Bohu a kterého může prosit o přímluvu u Boha.