Fotogalerie

Příprava na svaté přijímání

Zobrazit více

Na faře v minulých týdnech probíhala příprava dětí k prvnímu svatému přijímání. Podívejte se, jak se děti na tuto významnou událost v jejich životě připravovaly.

Velikonoční triduum

Zobrazit více

Velikonoční triduum tohoto roku je již u konce. 

Děkujeme farníkům a všem, kteří pomáhali s přípravou během Velikonoc. Také velký dík farnímu sboru (FONS a studenti ZUŠ), který na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně uvedl Missa Katarina: Jacob de Haan.

Požehnané VELIKONOCE.

 

Dětská mše svatá - sv. Helena

Zobrazit více

Další z řad svatých, která navštívila děti během páteční mše byla sv. Helena. Představila se jako císařovna - manželka římského císaře Konstantina prvního. Stala se křesťankou a je známá také tím, že převezla dřevo z Ježíšova kříže do Říma. Poté se kousky dřeva rozšířily i do jiných zemí.

Dětská mše svatá - sv. Ludmila

Zobrazit více

Tentokrát se děti seznámily se sv. Ludmilou, která žila kolem roku 900. Byla horlivou křesťankou a starala se o chudé. Byla babičkou sv. Václava a dětem pověděla, jaké vlastnosti má král mít. Zmínila např. statečnost, vzdělanost, zbožnost aj. Také děti poprosila, aby myslely na své babičky a měly je rády.

Dětská mše svatá - sv. Barbora

Zobrazit více

Sv. Barbora navštívila během mše svaté děti a vylíčila jim svůj osud. Žila v Turecku kolem roku 300. Jelikož její otec nesouhlasil s její vírou, nechal ji zavřít do kamenné věže. Poté byla vězněna a popravena.

Jejími atributy jsou meč, věž, kalich aj.

Dětská mše svatá 26. 1. 2024

Zobrazit více

Tentokrát děti navštívil během mše svaté sv. Petr. Pověděl jim, že býval obyčejným rybářem a lovil ryby na Genezaretském jezeře. Poslední úlovek byl ale malý. Jednoho dne se setkal s Ježíšem a společně s ním se vypravil opět na jezero. Zázrakem chytli neuvěřitelné množství ryb. Ježíš poté řekl Petrovi, že bude rybářem lidí, že bude mít klíč od nebeské brány a stane se apoštolem. 

Dětská mše svatá 19. 1. 2024

Zobrazit více

Dalším svatým mužem, který nás poctil svou návštěvou byl sv. Vojtěch. Ten dětem pověděl, že byl biskupem. Později chtěl více trávit čas s lidmi a mluvit s nimi o Ježíši. Touha stát se misionářem byla silná. Poté působil na území dnešního Polska. Tam se vydal s bratrem Radimem a dalším přítelem. Lidé z tehdejšího pohanského kraje Vojtěcha nepřijali ochotně a zemřel mučednickou smrtí. 

Dětská mše svatá 12. 1. 2024

Zobrazit více

5. ledna jsme se sešli na první dětské mši v tomto roce. Navštívit nás přišel sv. Jiří - patron rytířů. Dětem vysvětlil, kdo je to rytíř a jaká pravidla by měl dodržovat. Zdůraznil, že rytíř měl ochraňovat slabé a církev. Měl by být čestný, neměl by se chovat zbaběle a nepohrdat nepřítelem. Poté sv. Jiří pověděl dětem legendu o souboji s drakem. Svátek slaví 24. 4.

800 betlémů pro žďárské děkanství

Zobrazit více

Minulý rok jsme si připomněli 800 let od vzniku prvního živého betléma. S tímto výročím souvisela aktivita "Půjdem spolu za betlémy", kdy se na herní karty sbírala razítka z osmi stanovišť s různými typy betlémů. Vyhodnocení proběhlo 7. 1. 2024 v kostele sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou.


Za přiložené fotografie děkujeme panu Jiřímu Přichystalovi. Jedná se o zdokumentování divadelníků pásma "Čtvrtý král", vyhodnocení děkanské výzvy a putovní hry. 

 

Tříkráloví koledníci

Zobrazit více

6. ledna se na faře sešlo mnoho malých i velkých koledníků, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky. Po mši svaté vyrazili do ulic a se zpěvem přinášeli požehnání do nového roku. 

Dětská mše svatá 22. 12. 2023

Zobrazit více

Poslední dětská mše v roce 2023 patřila setkání se sv. Anežkou. Ta dětem pověděla o svém urozeném původu a o tom, jak se rozhodla pro duchovní život. Oslovila sv. Kláru a složila slib chudoby, čistoty a poslušnosti. V klášteře se starala o chudé a nemocné z celé Prahy. Žila v letech 1211 až 1282.

Dětská mše svatá 15. 12. 2023

Zobrazit více

V době adventu zavítala mezi děti sv. Veronika. Ta je známá tím, že cestou na Golgotu podala Ježíši roušku, aby si do ní mohl utřít tvář. Kristova tvář se otiskla do této roušky, kterou Veronika v Římě předala sv. Klementu Římskému. Jejím atributem je právě rouška s otiskem Kristovy tváře. 

Kurz ikonopisectví 2023

Zobrazit více

Ve dnech 14. - 17. prosince se v křížové chodbě fary konal kurz tvorby ikon s Martinem Damianem. 

Dětská mše svatá 8. 12. 2023

Zobrazit více

V prosinci zavítala do baziliky během dětské mše svaté sv. Filoména. Dětem se představila jako princezna ze 3. století. Pro odmítnuntí manželství s císařem byla vězněna a mučena. Její rány byly zázrakem uzdraveny. I po smrti vykonala mnoho zázraků. Např. uzdravila slepého chlapce, který přišel navštívit její hrob. 

Sv. Mikuláš v bazilice

Zobrazit více

Ve středu jsme oslavili svátek sv. Mikuláše - patrona baziliky. Během mše svaté jsme si připomněli příbeh tohoto světce a v závěru přinesl sv. Mikuláš dobroty pro všechny děti.

Dětská mše svatá 24. 11. 2023

Zobrazit více

V pátek 24.11. nás v bazilice navštívila sv. Klára. Tato světice dětem sdělila, jak vzhlížela ke sv. Františkovi. Obdivovala, jak sv. František následoval Ježíše a žil v chudobě. Rozhodla se žít stejným způsobem. Ke Kláře se přidala další děvčata z Assisi a byl založen nový církevní řád - klarisky. Atributem sv. Kláry je monstrance, jelikož v době obléhání vojáky, vzala ze svatostánku monstranci a šla požehnat vojsku. Tímto činem případný útok odvrátila.

Dětská mše svatá 17. 11. 2023

Zobrazit více

Tentokrát nás během mše svaté navštívila sv. Zdislava s dětmi. Dětem opět přiblížila svůj život. Hovořila o svém sňatku s Havlem z Markvartic, se kterým měla čtyři děti. Také zmínila, jak se starala o chudé a nemocné. Jejím znakem je rodina, jelikož měla šťastné manželství a své děti velice milovala. 

Dětská mše svatá 10. 11. 2023

Zobrazit více

Na první listopadovou dětskou mši zavítala sv. Bernadeta. Dětem přiblížila, z jaké rodiny pocházela. Popsala jim, že jako malé děvče doma hodně pomáhala. A poté jim pověděla o svém setkání s Pannou Marií. Při tomto zjevení v Lurdech vytryskl pramen a v zázračné vodě se dodnes omývají nemocní lidé. Atributem sv. Bernadety je růženec.

Dětská mše svatá 27. 10. 2023

Zobrazit více

20. října zavítala na dětskou mši svatou Matka Tereza. Ukázala dětem svůj oděv, popsala jim svůj život v klášteře a své působení v Indii. Tato nositelka Nobelovy ceny míru dětem sdělila, že několikrát navštívila Českou republiku. Jejím atributem je bílé sárí s modrými pruhy. 

Dětská mše svatá 13. 10. 2023

Zobrazit více

Dne 13. 10. se mohly děti během mše svaté setkat se sv. Václavem. Tento světec jim sdělil, že žil v 10. století. Velký vliv na něj měla jeho babička a byl odpůrcem válek. Děti se také dozvěděly, že sv. Václav zemřel rukou svého bratra Boleslava a jeho družiny. Jeho atributem je štít