Godsummer 2024

Brněnské centrum mládeže zve všechny nejen mladé lidi k účasti na akci GODSUMMER 2024.

 

Při této akci jsou mladí lidé vyzváni k uspořádání nějaké evangelizační události a nebo se zúčastnit evangelizační akce, pořádanou DCM Brno. Po uspořádání akce v rámci GODSUMMER 2024 dostanou pořádající evangelizační merch jako poděkování za jejich službu.

Podmínky jak získat merch jsou sepsány v dokumentu k akci, který naleznete zde: http://mladez.biskupstvi.cz/subdom/mladez/dcm/wp-content/uploads/2024/06/GODSUMMER-2024-formalni-verze.pdf nebo po načtení QR codu.

Godsummer