Archeologické léto

17. 8. v 15:00. Přijměte pozvání na komentovanou procházku lokalitou Staré město ve Žďáře nad Sázavou (dnešní sídliště Klafar). Během procházky se máte možnost dozvědět informace o již zaniklé osadě z období středověku.

Začátek komentované procházky: 15:00 před bazilikou minor.

Vznik bývalé osady souvisí se založením žďárského cisterciáckého kláštera, nicméně osídlení v okolí kláštera je starší.

Před procházkou bude od 14 hod. v bazilice probíhat tematický program pro děti vztahující se k zaniklému osídlení v poloze Staré město a budování kláštera.

Celá akce včetně programu pro děti je zdarma (popř. za dobrovolné vstupné).

Více informací v odkaze:

https://www.archeologickeleto.cz/akce/zdar_nad_sazavou/