Vojtěch Cikrle

Sobota 2. 12. od 16:30, Zelená hora. Pontifikální mše svatá: celebruje emeritní biskup mons. ThLic. Vojtěch Cikrle.

slavnostní mše