Otevřená synodní skupinka - 25. 3.

V pondělí 25. března v 19:00 hodin se můžete připojit k otevřené synodní skupině.

Tato skupina je otevřena pro kohokoli z farnosti, na začátku si účastníci vyberou jedno z osmi témat navržených generálním sekretariátem synody a brněnským biskupem, kterému se potom budou společně věnovat metodou tzv. synodálního rozmlouvání. Témata si můžete předem prostudovat ve vývěsce. Výstup bude odeslán diecéznímu koordinátorovi. Skupinu bude moderovat Zbyněk Vintr a sejdeme se v křížové chodbě fary

Synoda plakatek 2024