Prohlídka baziliky

V období od listopadu do konce dubna je pro návštěvníky připravena komentovaná prohlídka baziliky a rajského dvora. Během této prohlídky se návštěvník seznámí s historií bývalého cisterciáckého kláštera a významnými osobnostmi, které zde působily. 

 Vstupné  Kč / osoba
 Plné  100,-
 Snížené vstupné (děti a mládež od 6 do 18 let, senioři od 65 let, ZTP, ZTP/P, studenti do 26 let)  70,-
 Skupina 10 a více osob, při hromadné platbě – plné  90,-
 Skupina 10 a více osob, při hromadné platbě – snížené  60,-


Délka prohlídky: 40 minut

Návštěvní doba: Začátky prohlídek jsou vždy v úterý a ve čtvrtek v 11:00 a 13:00.

prohlidka baziliky4 prohlidka baziliky1 prohlidka baziliky3

 

  prohlidka baziliky5 prohlidka baziliky7   prohlidka baziliky6 prohlidka baziliky8