Prohlídka dolního hřbitova

První počin architekta Jana Blažeje Santiniho na Žďársku, je možné navštívit během letních měsíců. K dispozici je průvodce, který může podat zajímavý výklad o krchůvku z roku 1709.

Cena: dobrovolné vstupné

Návštěvní doba: 16. a 17. května od 14:00 do 16:00. Během víkendu 18. a 19. května od 10:00 do 16:00.

Každý den v červenci a srpnu od 10:00 do 16:00. Víkendy v měsíci září od 10:00 do 16:00.