Dolní hřbitov

Svébytným dokladem plodné spolupráce opata Vejmluvy a architekta Santiniho je hřbitov v sousedství kláštera, dokončený roku 1709. Původně byl tvořen třemi eliptickými kaplemi, zakončenými mansardovou střechou. Symbolika trojúhelníku byla porušena dostavbou čtvrté kaple v roce 1755, ke které došlo z podnětu opata Henneta.